Poznań
Dla mediów
Przyłącz się! Budujemy zielony Poznań w Ecocraft
Miejskie wyzwania Jak sobie z nimi radzić?
Ecocraft Poznaj Minecraft na zielono!

Przyłącz się!

Każdy z nas chce żyć w mieście przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań. Masz licencję na grę Minecraft? Przyłącz się do nas. Wspólnie stwórzmy taką przestrzeń!

Zasady są proste:

 • POZNAJ WYZWANIA ekologiczne, z jakimi zmaga się Poznań. Fale upałów w lecie, czy gwałtowne opady i związane z nimi podtopienia – wędrując po mapie, dowiedz się, co jest powodem tych problemów.

 • PRZEJRZYJ POMYSŁY innych poznaniaków na zieloną przemianę trzech fragmentów Poznania. Zobacz projekty zgłoszone do konkursu „Budujemy zielony Poznań w Ecocraft”, edycja 2019/2020. Zainspiruj się!

 • POBIERZ PLANSZĘ do gry w Ecocraft i odwiedź wirtualny Poznań.

 • PRZYGOTUJ PROJEKT zielonych zmian na wybranym obszarze miasta, poznając rozwiązania na miejskie wyzwania, jakie możesz wprowadzać w grze.

 • PODZIEL SIĘ PROPOZYCJAMI zielonych zmian w mieście, publikując w mediach społecznościowych, np. na Facebook lub YouTube, filmik prezentujący twój projekt i oznaczając go #EcocraftPoznan.

Fale upałów w lecie, czy gwałtowne opady i związane z nimi podtopienia to ważne wyzwania ekologiczne, z którymi zmaga się Poznań. Na negatywne skutki zmian klimatycznych w szczególności są narażone obszary Starego Zoo oraz niektóre tereny przyszkolne.

Wędrując po mapie, dowiedz się, co jest powodem tych problemów oraz jakie rozwiązania można zastosować do pokonania tych wyzwań.

Warsztaty wprowadzające do konkursu w Poznaniu już za nami. Zachęcamy do odwiedzenia podstrony "Przygotuj projekt", na której zapoznacie się z proponowanymi rozwiązaniami do wprowadzania w Ecocraft oraz dowiecie się jak przygotować pracę konkursową.

Warsztaty konsultacyjne dla dorosłych "Stare Zoo w nowej, zielonej odsłonie" odbyły się:

 • 17 października w godz. 16:45-18:15 w Collegium Geographicum, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Krygowskiego 10, sala 103 

Warsztaty dla grup dzieci i młodzieży "Minecraft na zielono, czyli jak zmierzyć się z miejskimi wyzwaniami?" zorganizowaliśmy:

 • 16 października w Szkole Podstawowej nr 25 
 • 16 października w Szkole Podstawowej nr 82 

Listopad spędzimy pod hasłem projektowania zielonego, efektywnego energetycznie, odpornego na zmiany klimatu i przyjaznego mieszkańców Poznania w wirtualnym świecie Ecocraft.

Zaproponuj, jakie zmiany trzeba wprowadzić, aby teren Starego Zoo stał się lokalną oazą zieleni? A jak może wyglądać teren wokół szkół podstawowych w nowej, zielonej odsłonie Stwórz projekt zrównoważonej dzielnicy w Ecocraft.

 

21 października na tej podstronie udostępnimy wskazówki:

 • jak pobrać wirtualny świat Poznania do gry Ecocraft,
 • w jaki w grze wprowadzać zielone zmiany w przestrzeni miasta,
 • jak przygotować i wysłać pracę konkursową.

Stay tuned!

Grudzień to czas wyboru najciekawszych i najbardziej innowacyjnych ekoprojektów.

Nie zgłosiłeś swojego projektu do konkursu? Nic straconego. Nadal masz wpływ na to, jak będzie wyglądało Twoje miasto. Pomóż nam wybrać najlepszy projekt zielonego Poznania przyszłości.

Zagłosuj i zgarnij nagrody!

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad głosowania internetowego zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Miejskie wyzwania

Wszystkie
#Energia
#Zieleń
#Klimat
#Transport
 • Zielone dachy w Rotterdamie

  Rozwiązanie realizowane jest w praktyce również w innych miastach na całym świecie - różnica polega jednak na kompleksowym i wielowymiarowym podejściu do tematu.
  W mieście promowane jest tworzenie czterech różnych typów dachów, symbolicznie podzielonych na kolory:
  • niebieskich, których główną funkcją jest retencja wody,
  • zielonych, przyczyniających się do ochrony miejskiej bioróżnorodności,
  • żółtych, na których wytwarzana jest energia ze źródeł odnawialnych,
  • czerwonych, tworzących nowe przestrzenie kontaktów społecznych.
  Wspomniany podział już dziś pozwala miastu oszczędzać na kosztach związanych z zarządzaniem wodą opadową, a także zmniejszać emisje gazów cieplarnianych.

  Opracowanie na podstawie materiału Global Opportunity Explorer
 • Jak zminimalizować ryzyko powodzi?

  Rozwiązania przeciwpowodziowe nie muszą ograniczać się do budowania wysokich wałów - czasem wystarczy skorzystać z pomocy przyrody. Do takiego też wniosku doszło się w stolicy Danii - Kopenhadze po rekordowej ulewie, która w roku 2011 poczyniła straty szacowane na miliard dolarów. W dzielnicy Osterbro powstały swego rodzaju “klimatyczne zaułki”, w których stworzono parki kieszonkowe. Decydując na ten krok uznano, że lepiej jest stawiać na naturalną retencję wody niż pozwalać jej w całości trafiać do studzienek kanalizacyjnych. Korzyści z tych posunięć nie ograniczają się jednak wyłącznie do kwestii ryzyka przeciwpowodziowego. Miejska zieleń urozmaiciła krajobraz, oczyszcza okoliczne powietrze oraz stanowi część nowych przestrzeni odpoczynku dla okolicznych mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w ich współtworzenie.

  Czytaj więcej na Sustainia
 • Zeroemisyjna Polska? Raport WISE Europa

  W dokumencie „Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki” zaprezentowano szereg wyzwań, przed którymi stoi Polska – nasz kraj znajduje się na dziś niestety poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi np. o udział odnawialnych źródeł energii i jej zużycia w poszczególnych sektorach. Odchodzenie od paliw kopalnych wiązać się będzie z rosnącą elektryfikacją polskiej gospodarki. Trend ten wymagać będzie myślenia zarówno o efektywności energetycznej, jak i inwestowania w odnawialne źródła energii.

  Publikacja dostępna jest na stronie www.wise-europa.eu
 • Zmiany klimatu

  Zmiany klimatu stanowią główną, przenikającą najróżniejsze dziedziny życia kwestię ekologiczną naszych czasów, wpływającą na dobrostan ludzi i środowiska. Wiążą się ze zmieniającymi się wzorcami pogodowymi, zagrażającymi produkcji żywności, a także z rosnącymi poziomami mórz i oceanów i związanym z nim wzrostem zagrożenia powodziowego. Zmiany tego typu mają charakter bezprecedensowy, wpływający na cały świat. Bez stanowczych działań dostosowanie się do tych zmian stanie się z czasem jeszcze trudniejsze i bardziej kosztowne. Historyczne porozumienie na rzecz walki ze zmianami klimatu, mające na celu pobudzenie działań i inwestycji na rzecz niskowęglowej, odpornej na wyzwania, zrównoważonej przyszłości zostało podpisane przez 195 państw na międzynarodowej konferencji klimatycznej COP21.

  czytaj materiał UN Environment (EN)
 • Zieleń a nowoczesne miasto

  Miasta idące z duchem czasu to te, w których przybywa przede wszystkim zielonych terenów. Jeśli są dobrze zaplanowane, pozwalają poprawić jakość powietrza, lepiej gospodarować wodą oraz sprzyjają dobremu samopoczuciu mieszkańców. Kompleksowe projektowanie zieleni to długotrwały proces, którego efekty mogą być odczuwane dopiero po wielu latach, dlatego bardzo ważne jest uwzględnienie w nim przyszłych wyzwań i problemów. W 2015 r. w polskich miastach średnio 20% powierzchni zajmowały tereny zielone* – tworzą je zarówno lasy znajdujące się w obrębie miasta, jak i parki, zieleńce czy tereny zieleni osiedlowej.

  czytaj materiał ECO-MIASTO
 • Powrót drzew do miast

  Obecność miejskiej zieleni przy ciągach komunikacyjnych wydaje się nam już nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna. Przykład Nowego Jorku pokazuje, że niej zawsze tak było. W XIX wieku ulice tej północnoamerykańskiej metropolii roiły się od ludzi i pojazdów, ale już niekoniecznie drzew. Kiepskie warunki sanitarne tworzyły korzystne warunki dla rozwijania się epidemii chorób zakaźnych. W latach 70. XIX wieku badania lekarza Stephena Smitha pokazały, w jaki sposób zieleń miejska przyczynić się może do poprawy jakości życia w miastach. Od tego czasu pojawiły się kolejne argumenty na jej korzyść, takie jak łagodzenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła (wyższej od otoczenia temperatury, panującej w miastach), czy ochrona klimatu.

 • Korzyści transportu rowerowego

  Rozwój infrastruktury rowerowej jest jednym ze skutecznych rozwiązań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz jakości życia w miastach. Poza pozytywnymi skutkami związanymi z poprawą jakości powietrza, transport rowerowy przynosi również wiele korzyści dla zdrowia ludzi. Według danych UNEP korzyści zdrowotne wynikające z codziennej jazdy rowerem zamiast krótkich podróży samochodem mogą przyczynić się do przedłużenia długości życia o około 3,4 roku, podczas gdy wdychanie zanieczyszczonego powietrza (m.in. z powodu spalin samochodowych) zmniejsza długość życia o 1 do 40 dni. Co więcej, każde 7 km przejechane rowerem pozwala zaoszczędzić emisję 1 kilograma CO2 do atmosfery w porównaniu z tą samą odległością pokonaną przez samochód.

  czytaj materiał UN Environment (EN)
 • Czas diesla mija?

  Jak wynika z nowego, globalnego badania prawie połowa wszystkich zgonów, będących rezultatem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego transportem, jest wynikiem emisji ze spalania oleju napędowego na drogach. Co trzeci powiązany jest z kolei z emisjami z pojazdów używanych poza drogami, a także z żeglugi międzynarodowej.

  Czytaj więcej na dlaplanety.pl
 • Energetyka odnawialna

  Większa część globalnego system energetycznego opiera się dziś na paliwach kopalnych, odpowiadających za 60% emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych. Pomimo szybkiego tempa innowacji technologicznych oraz redukcji kosztów – trendów, których byliśmy świadkami w ostatnich latach – technologie energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej wciąż konkurować muszą z bardziej emisyjnymi źródłami energii. UN Environment wspiera postępy w energetyce słonecznej, wiatrowej, geotermalnej czy bioenergii, jak również w magazynowaniu energii, zachęcając do analogicznych działań sektor biznesowy oraz instytucje publiczne.

  czytaj materiał UN Environment (EN)
 • Kogo dotyka zanieczyszczenie powietrza?

  Prawie każdą i każdego z nas. Tylko co dziesiąty człowiek na świecie oddycha powietrzem, które wedle norm WHO określane jest jako bezpieczne. Zrozumienie skali oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasze życie jest pierwszym krokiem do tego, by znów oddychać pełną piersią. 92% ludności świata – zarówno miejskiej, jak i wiejskiej – żyje na obszarach, na których dochodzi do przekroczenia opracowanych przez WHO norm jakości powietrza. 56% miast monitorujących sytuację ma normy zanieczyszczeń przekroczone o 3,5 lub więcej razy w stosunku do zaleceń WHO. 87% śmierci z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ma miejsce w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodu na mieszkańca.

  Czytaj więcej na dlaplanety.pl

Ecocraft

Jak powstał Ecocraft?

Podstawą Ecocraft jest Geocraft stworzony przez holenderską firmę Geodan. Pomysłem przyświecającym opracowaniu aplikacji była chęć odwzorowania rzeczywistej Holandii w świecie znanym z Minecraft©. Dzięki odpowiedniemu przekształceniu dostępnych danych przeniesiono do środowiska gry bryły budynków i sieć ulic. Zadaniem graczy było jak najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistości na bazie swoich obserwacji, zdjęć czy znajomości terenu – np. oteksturowanie odpowiednika swojego domu. W ten sposób powstała wierna, wirtualna kopia Holandii – baza pod dalszy rozwój oprogramowania.

Ponieważ Ecocraft jest oparty na grze Minecraft©, sposób funkcjonowania programu jest właściwie identyczny. Dlatego obsługa aplikacja dla użytkowników Minecraft©, nie będzie stanowić najmniejszych problemów.

Co wyróżnia Ecocraft?

Mapa świata dostępna w Ecocraft jest, w przeciwieństwie do świata Minecraft©, odzwierciedleniem rzeczywistości. Świat w Ecocraft tworzony jest na bazie realnych danych, a nie jak w przypadku "gry macierzystej" w oparciu o wyobraźnię graczy. Dlatego też udział w grze wymaga od graczy wyjścia w teren – dokonania obserwacji, zrobienia zdjęć. Zebrane dane gracze wykorzystują do odtworzenia świata, który jak najbardziej przypomina ten realny, oglądany przez nas na co dzień. Jednocześnie gracze mają możliwość ingerowania w wygląd udostępnionego na serwerze świata i przedstawienia swojej wizji przestrzennej. Dedykowany scenariusz umożliwia tworzenie miejskich obszarów wydajnych energetycznie, wyposażonych w odnawialne źródła energii, wskazywania budynków, które wymagają termoizolacji oraz proponowania, gdzie należy umieścić panele solarne lub rozwijać zieloną infrastrukturę.

© 2019 Centrum UNEP/GRID-Warszawa