Aktualności

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft”. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Przesłane na konkurs prace oceniane były w trzech kategoriach:

  • pomysły zielonych zmian w dzielnicy Ochota (kategoria wiekowa Uczestników do 16 lat)
  • inspiracje do stworzenia zielonego Ursusa (kategoria wiekowa Uczestników do 16 lat)
  • propozycje adaptacji Śródmieścia do zmian klimatycznych (kategoria wiekowa Uczestników powyżej 16 lat)

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd m.st. Warszawy (Przewodnicząca Komisji); Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Fundacji Veolia Polska; Aleksandra Żurada, Dyrektor Komunikacji, Veolia Energia Warszawa S.A.;Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Paulina Bocheńska-Szcześniak, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Dyrektor ds. edukacji i geoinformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa (sekretarz Komisji Konkursowej).

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę wyniki głosowania internetowego (liczba zdobytych przez daną pracę głosów), a także indywidualne oceny prac przez poszczególnych ekspertów, którzy oceniali atrakcyjność wizualną/architektoniczną projektu, funkcjonalność zaproponowanych w przestrzeni zmian – ich użyteczność dla mieszkańców, realność ich wdrożenia – na ile zaproponowana zmiana jest możliwa do wdrożenia w świecie rzeczywistym i stanowi uzupełnienie obecnej infrastruktury, uzasadnienie merytoryczne proponowanych zmian – wyjaśnienie, jak ich wprowadzenie pozytywnie odpowiada na wyzwania ekologiczne miasta, takie jak schłodzenie przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, gospodarki wodnej czy efektywności energetycznej, a także aspekt ekonomiczny realizacji proponowanych inwestycji/zmian w przestrzeni miasta.

Poznajcie zwycięzców i nagrodzonych z każdej kategorii.


OCHOTA (kategoria wiekowa dla Uczestników do 16 lat)

 

NAGRODA GŁÓWNA (1400 zł)

Autorzy pracy: Łukasz, Paweł, Jakub | Opiekunka projektu: Grażyna Chmielewska

Projekt zdobył również nagrodę publiczności (500 zł).

Wyróżnienia (1000 zł)

Autorzy pracy: Stanisław, Telimena, Adrian | Opiekunka projektu: Anita Michalak

Autorzy pracy: Szymon, Jan, Piotr | Opiekunka projektu: Ilona Borycka

Nagrody dodatkowe (750 zł)

Autor pracy: Aleksander | Opiekunka projektu: Aurelia Grzybowska

Autorka pracy: Julia | Opiekun projektu: Daniel Boratyński

 


URSUS (kategoria wiekowa dla Uczestników do 16 lat)

 

Nagroda publiczności (500 zł) Autor pracy: Krzysztof | Opiekunka projektu: Edyta Mruk

 


ŚRÓDMIEŚCIE (kategoria wiekowa dla Uczestników powyżej 16 lat)

 

Wyróżnienie (1000 zł) Autorzy projektu nr 1: Bartłomiej Pełka, Piotr Szremski

Projekt zdobył również nagrodę publiczności (500 zł).

O programie

Chcesz włączyć się w budowanie zielonego miasta? Wkrocz do świata Ecocraft – ekologicznego odpowiednika słynnej gry Minecraft© – i przedstaw swoją wizję eko-miasta przyszłości!

Ciepło dla Miast to program dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą żyć w zrównoważonym mieście, przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań. Aby powstała taka przestrzeń, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów i zaangażowanie wszystkich, młodszych i starszych, mieszkańców w kreowanie nowej wizji miasta.

Zostań liderem zmian na lepsze w swoim otoczeniu!

Do wspólnego działania ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POZNANIA I WARSZAWY w każdym wieku.

Kontakt

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa | tel. +48 22 840 6664

© 2019 Centrum UNEP/GRID-Warszawa