Aktualności

14 września 2019 roku wzieliśmy udział w Poznańskim Dniu Energii organizowanym przez Urząd Miasta Poznania. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa razem z Fundacją Veolia Polska i Urzędem Miasta Poznania gościło mieszkańców  Poznania na pikniku  w godzinach 14:00 - 19:00.

Na naszym stoisku ukazaliśmy gościom możliwości zaangażowania się w aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście oraz komfortu życia. 

Miłośnicy wirtualnych wrażeń zapoznali  się z zielonym Minecraftem© (Ecocraft) i dowiedzieli się, w  jaki sposób zbudować w nim zielony Poznań,  w którym budynki zużywają mało energii, utrzymują ciepło oraz wykorzystują energię odnawialną, a podwórka i ulice są pełne roślinności i nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań.

Najmłodsi badali „klimat miasta”, czyli porównywali temperatury różnych powierzchni spotykanych w mieście, takich jak elewacje budynków, skwery pełne roślinności czy  asfalt.  

Z rodzicami (i nie tylko) rozmawialiśmy o środowiskowych wyzwaniach, stojących przed Poznaniem, takich jak wyspy ciepła czy intensywne spływy powierzchniowe powodujące tymczasowe podtopienia gruntów. Przedstawiliśmy proste sposoby na ich redukcję poprzez zastosowanie roślinności w mieście.

 

O programie

Chcesz włączyć się w budowanie zielonego miasta? Wkrocz do świata Ecocraft – ekologicznego odpowiednika słynnej gry Minecraft© – i przedstaw swoją wizję eko-miasta przyszłości!

Ciepło dla Miast to program dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą żyć w zrównoważonym mieście, przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań. Aby powstała taka przestrzeń, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów i zaangażowanie wszystkich, młodszych i starszych, mieszkańców w kreowanie nowej wizji miasta.

Zostań liderem zmian na lepsze w swoim otoczeniu!

Do wspólnego działania ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POZNANIA I WARSZAWY w każdym wieku.

Kontakt

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa | tel. +48 22 840 6664

© 2019 Centrum UNEP/GRID-Warszawa